اخبار برگزیده

*سوره یاسین*

امام صادق علیه السّلام فرمودند: 


هر چیزی قلبی دارد و قلب قرآن سوره یاسین است.ی که قبل از خواب یا در روز آن را تلاوت کند، در آن روز محفوظ بوده و روزی می خورد. 
وی که در شب قبل از خواب آن را تلاوت نماید، خداوند هفتاد هزار فرشته را بگمارد تا او را از شر شیطان رانده شده و هر آفتی حفظ نمایند.

 

 

 


*سوره یاسین*

*سوره یاسین*

*سوره یاسین*

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها